Ευρωπαϊκή Σύσταση των ESPID και ESPGHAN για τον εμβολιασμό έναντι του ροταϊού στην Ευρώπη

 

Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδιατρικών Λοιμώξεων (ESPID) και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ESPGHAN), εισηγήθηκαν συστάσεις σχετικά με το εμβόλιο έναντι του ροταϊού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Παιδιατρικών Λοιμώξεων που διεξήχθη στις 13-17 Μαΐου 2008 στο Gratz της Αυστρίας.

 

Μεταξύ άλλων, οι συστάσεις των ευρωπαίων ειδικών για τον εμβολιασμό των παιδιών έναντι του ροταϊού έχουν ως ακολούθως:

- Ο εμβολιασμός έναντι του ροταϊού συστήνεται για όλα τα υγιή παιδιά στην Ευρώπη. Τα δύο εμβόλια που κυκλοφορούν είναι αποτελεσματικά, ασφαλή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο και την πρόληψη της γαστρεντερίτιδας από ροταϊό.

- Το εμβόλιο για τον ροταϊό μπορεί να συμπεριληφθεί σε όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εμβολιασμού, αφού μπορεί να χορηγηθεί είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με άλλα παιδιατρικά εμβόλια.

- Η πρώτη δόση του εμβολίου έναντι του ροταϊού πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 12 εβδομάδων. Ο εμβολιασμός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ηλικία των 6 μηνών.

Στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν έχει εντάξει, μέχρι στιγμής, τον εμβολιασμό έναντι του ροταϊού στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 

 

Επιστροφή στα Θέματα Υγείας

 

Βιβλιογραφία

- Vesikari T et al. European Society for Paediatric Infectious Diseases/European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Evidence-Based Recommendations for Rotavirus Vaccination in Europe: Executive Summary. J Pediatr Gastro Nutr 2008;46(5):615-618^ Back to top