Καρκίνος

 

Στην Ελλάδα, ο καρκίνος εν γένει αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ωστόσο, οι περισσότεροι και πιο συχνοί καρκίνοι, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, του τραχήλου της μήτρας, του μαστού, του παχέος εντέρου και του προστάτη, μπορούν να προληφθούν ως ένα βαθμό, γιατί οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες.

Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οργανωμένα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου βασιζόμενα σε προληπτικές εξετάσεις, όπως το τεστ Παπανικολάου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού, το PSA για τον καρκίνο του προστάτη, τα οποία έχουν αποδείξει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ότι μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά εκδήλωσης καρκίνου σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι η συστηματική διεξαγωγή του τεστ Παπανικολάου σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό θα μπορούσε να μειώσει την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έως 94%.

 

 

 

Η συνεχής ενημέρωση και η σωστή πρόληψη θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου στη χώρα μας. Επιπλέον, η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση δεν αυξάνει μόνο το ποσοστό επιβίωσης, αλλά βελτιώνει και την ποιότητα ζωής του ασθενούς με τεράστια κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για τον ίδιο και κατ’ επέκταση την Ελλάδα.

 

 
Mάθετε Περισσότερα